Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme

Je tu Veľká noc. Kiežby sa každého hlboko dotklo posolstvo o tom, že Ježiš Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Niektorí tomu veria, niektorí nie. Tých, ktorí veria, treba upozorniť na to, že obeti Pána Ježiša Krista treba nielen uveriť, ale treba sa s ňou aj stotožniť. Stotožnenie prebieha vo vodnom krste, kedy obrazne vchádzame do vodného hrobu, čím sa stotožňujeme s Kristovou smrťou, následne vystupujeme von, aby sme sa stotožnili so vzkriesením a žili ako ľudia, ktorí sa podriaďujú Božiemu slovu. „Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.“ (Rim 6,3-4) Treba jasne oddeliť Božie slovo a pohanské tradície, ako sú šibačky a oblievačky, ktoré sú v mnohých prípadoch spojené s okultizmom a prebiehajú v bujnom veselí, ktoré je roznecované ohnivou vodou. Mimochodom, to, že Ježiš zomrel na Veľkú noc, nás nespája s pohanstvom, ale so židovstvom, keďže Veľká noc je jeden z najväčších sviatkov židov. 

Katolícka cirkev má nového pápeža. Ak by som sa k tomuto faktu mal vyjadriť, zrejme by som nepovedal nič, čo už nebolo odkomunikované. Čo ma zaujalo je, že tento pápež hovorí oveľa viac o modlitbe ako tí predchádzajúci, čo aj pre nás znamená, že sa máme oveľa viac modliť. 

Vo väčšine zborov prebiehajú Alfa kurzy, ale myslím, že je čas ich ukončiť a nových veriacich, ktorí prešli týmto kurzom, treba viesť k ďalšiemu učeníctvu a zabudovať ich do cirkvi. 

Majte sa dobre.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme