Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme

Rok začal veľmi dynamicky. Po skvelej konferencii s Guillermom Preinom sa do nás primitívnym spôsobom obuli médiá. Relácia, ktorá mala za cieľ nás zdiskreditovať, bola taká hlúpa, že výsledkom je rast cirkvi na všetkých úrovniach. Rozširuje sa počet sympatizantov, prudko vzrástla (stále trvá) návštevnosť a sledovanosť našich stránok, pribudlo aj zaviazaných kresťanov. Vďaka Pánovi. Teraz sme v období, kedy sa naplno rozbiehajú evanjelizačné kampane. Samozrejme, povzbudzujem vás k podpore týchto podujatí.

Je zaujímavé pozorovať, čo diablovi na práci cirkvi najviac vadí – ide o tie isté príčiny a stretneme sa s tými istými spôsobmi, s ktorými sa musela vysporiadať aj prvá cirkev. Diablovi najviac prekáža, keď sa káže Ježiš Kristus. Apoštolom dokonca chceli zakázať, aby vôbec o tomto Mene hovorili. Pozoruhodné. Preto sa musíme znovu a znovu posmeľovať ku kázaniu evanjelia a prosiť o pomoc Svätého Ducha. Nie je jedno, akého Ježiša kážeme a aké evanjelium kážeme. „Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.“ (Rim 1,16) Keď kážeme Krista, ktorý je vzkriesený a žije, výsledkom je istota spasenia a zmenené životy. Svet nechápe, ako je to možné, a preto pôsobenie Božieho slova a Svätého Ducha nemúdro nazýva manipuláciou. V „manipulácii“, ktorá oslobodí ľudské životy od drog, hriešnych závislostí a napráva skrachované životy a celé rodiny, budeme horlivo pokračovať. Diablovi tiež vadí Svätý Duch. Výsmech kvôli hovoreniu v jazykoch zažili už apoštoli, keď im povedali, že sú opití. Preto ani v otázke naplnenia Svätým Duchom nepoľavíme, ba práve naopak. Bratia a sestry, buďme si istí – naša práca nie je márna v Pánovi. Nehanbi sa za Krista, nehanbi sa za Slovo Božie, nehanbi sa za tých, ktorí sú v čele a buď hrdý na Pánovu cirkev, do ktorej patríš. Pokračujeme.

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme