Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos október 2013


Vyberáme

Pravda

Jaroslav Kříž | Téma

Pravda

To je otázka, ktorú položil nielen Pontský Pilát, keď súdil Nazaretského Ježiša, ale ľudia si ju kladú znovu a znovu. Čítať viac...

Vplyv

Jaroslav Kříž | Téma

Vplyv

My ako veriaci máme byť soľou a svetlom tomuto svetu. Čítať viac...

Zachovajme nevinnosť našich detí

Aneta Jarešová | Rodina

Zachovajme nevinnosť našich detí

Uchovať si zdravý rozum a nadhľad vo výchove našich detí pri súčasných tlakoch a tendenciách v spoločnosti vôbec nie je jednoduché. Čítať viac...