Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Dvojdňová mládežnícka konferencia

14.-15.2.2014

logos-02-03-mladez-2.jpg

Piatok 16,00 – do sály prichádzajú hudobníci, začínajú ladiť nástroje. Dievčatá ochotne pripravujú priestory, aby všetko bolo včas hotové. O hodinu neskôr sa vestibul v okolí bufetu začína zapĺňať. Bagety i hot-dogy sa pomaly míňajú, káva sa nestačí predávať. No mladí neprišli do banskobystrického zboru hladní so zámerom vyjesť bufet. Prišli s iným cieľom – hladní po Božom Slove, po Božej prítomnosti. Začala sa v poradí druhá mládežnícka konferencia.

Zhromaždenie odštartovala dynamickými chválami naša kapela. Už po začiatočných tónoch sme spoločne vstúpili do uctievania. Ako prvý sa nám prihovoril Mišo Belko, ktorý všetkých mladých pozval na evanjelizačnú akciu „Harvest 2014“ do Čiech. Za ním nasledovala Lea Trokšiarová. Rozpovedala svoj príbeh o tom, ako si ju Boh povolal späť. Vždy je lepšie poučiť sa na chybách druhých, ako sa potom dopustiť tých istých. Aj preto na mladých apelovala, že už malý kompromis so svetom znamená krok od Boha.

Prišli s iným cieľom – hladní po Božom Slove, po Božej prítomnosti. Začala sa v poradí druhá mládežnícka konferencia.

Hlavné slovo v tento večer patrilo Ivke Kupčovej, ktorá nás voviedla do sveta psychológie. Dozvedeli sme sa o „teó­rii ôsmich vekov života človeka“ podľa Erika Eriksona, kde každá etapa má svoju špecifickú úlohu. U nemluvniat sa formuje dôvera a nádej, v ranom detstve je to vôľa. Predškoláci si formujú rozhodnosť, školáci usilovnosť. A tu už prichádza to, čo sa týka i nás. Pre obdobie dospievania je príznačné hľadanie vlastnej identity. Je tým najdôležitejším, pretože tu robíme rozhodnutia, ktoré nasmerujú náš život. Môžeme ho prirovnať k akémusi odrazovému mostíku do našej budúcnosti. Nasleduje obdobie ranej dospelosti, kedy sa odohráva u človeka konflikt medzi intimitou a pocitmi izolácie. Mladí ľudia si v tomto období hľadajú svojich životných partnerov. To, ako by ich vzťah mal vyzerať pred vstupom do manželstva, nám ukázala aj na príklade Piesne Šalamúnovej.

Bohoslužbu sme ukončili opäť chválami, kedy sa Svätý Duch medzi nami mocne vylieval.

Sobotné dopoludnie začalo modlitbami a krátkym uctievaním. Na programe dňa boli workshopy zamerané na rôzne praktické služby. Odštartovala ich Annie Moore povzbudením, že nie sú márne tie dobré veci, čo robíme, i keď to nik nevidí, lebo neskôr vyprodukujú výsledok, ktorý uvidia všetci.

Potom sme sa už podelili podľa záujmu. Ondrík Filipko viedol kameramanstvo, kde nám prezradil základné požiadavky na kameramana a hlavné princípy, ktoré pri tejto službe treba dodržiavať. Jarko Kříž začal prezentáciu „zvukárstva na pokračovanie“ vymenovaním a ukážkou typov mikrofónov, ukázal nám základné zapojenie aparatúry na evanjelizácie či otestoval, koľko decibelov počujeme. Ivka Kupčová si tentokrát namiesto psychológie pripravila workshop zameraný na chvály. Hovorila o tom, že chválič je služba praktická i duchovná zároveň. Tak ako musí trénovať prakticky, nemal by uctievať len na zhromaždení. Katka Riečičiarová povzbudila mladých vstúpiť do besiedkárskej služby. Na rôznych príkladoch ukázala svoje teoretické skúsenosti, poradila, ako deti zaujať či upokojiť. Daniel Šobr názorne odprezentoval zásady správnej komunikácie a Miro Iliaš si získal nových redaktorov do spravodajstva milost.sk.

Na záver by som už len rada poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu konferencie. Verím, že „hladný“ nikto neodišiel. Naopak, myslím, že domov sme sa rozišli minimálne sýti, ak nie rovno „prejedení“.

Tak opäť v apríli!Súvisiace články

Mládežnícka konferencia v Keszthely|Logos 8 / 2014 | Žofia Suchá|Reportáž
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi