Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
91 - 120 z 202 článkov
STRANA:<1234567>
Názov Číslo Autor Téma
Nová zmluva je lepšia3/2014Jaroslav Kříž Téma
Príď Kráľovstvo Tvoje5/2014Jaroslav Kříž Téma
Obrana proti internetovým agresorom5/2014Jaroslav Kříž Vyučovanie
Bez modlitby to nejde7/2014Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme7/2014Jaroslav Kříž Pokračujeme
Pokračujeme8/2014Jaroslav Kříž Pokračujeme
Veľký8/2014Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme10/2014Jaroslav Kříž Pokračujeme
Svätá angažovanosť10/2014Jaroslav Kříž Téma
Charizmatické prejavy10/2014Jaroslav Kříž Vyučovanie
Pokračujeme11/2014Jaroslav Kříž Pokračujeme
Božia vôľa11/2014Jaroslav Kříž Téma
Pýcha11/2014Jaroslav Kříž Vyučovanie
Služobník1/2015Jaroslav Kříž Téma
Boha je treba hľadať2/2015Jaroslav Kříž Téma
Zlo3/2015Jaroslav Kříž Téma
Márnotratný syn4/2015Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme4/2015Jaroslav Kříž Pokračujeme
Chlieb náš každodenný5/2015Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme5/2015Jaroslav Kříž Pokračujeme
Baránok alebo šelma?6/2015Jaroslav Kříž Téma
Manželstvo8/2015Jaroslav Kříž Téma
Odporúčam návštevu Šíla8/2015Jaroslav Kříž Izrael
Rút9/2015Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme9/2015Jaroslav Kříž Pokračujeme
Zostávame letniční10/2015Jaroslav Kříž Téma
Pokračujeme10/2015Jaroslav Kříž Pokračujeme
Pokračujeme12/2015Jaroslav Kříž Pokračujeme
Boh je Bohom rastu12/2015Jaroslav Kříž Téma
Takto hovorí Pán... Alebo nie?12/2015Jaroslav Kříž Vyučovanie
91 - 120 z 202 článkov
STRANA:<1234567>