Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos september 2019


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Leto bolo krásne a verím, že krásna bude aj jeseň. To najkrajšie na letnom období bolo, že pribudli noví učeníci Pána Ježiša Krista. Čítať viac...