Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos august 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Leto je na vrchole. Tento čas má síce svoje špecifiká a úskalia, ale nie je to zlé obdobie, je rovnaké ako všetky ostatné. Čítať viac...