Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos apríl 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. Čítať viac...