Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos január 2019


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Prečo je stále dobré povzbudzovať sa ku kázaniu evanjelia? Čítať viac...