Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos marec 2018


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Ak poviem, že žijeme pohnuté časy, tak sa trochu opakujem. No v súčasnosti, najmä pre Slovensko, je to ozaj príhodné. Čítať viac...