Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
1 - 30 z 30 článkov
Názov Číslo Autor Téma
Projekt prekladu Biblie5/2009Redakcia Preklad Biblie
Projekt prekladu Biblie6/2009Redakcia Preklad Biblie
Evanjelia podľa Marka 7. - 9. kapitola, Jakubova epištola8/2009Redakcia Preklad Biblie
Evanjelia podľa Marka 10. - 12. kapitola9/2009Redakcia Preklad Biblie
1. list apoštola Petra10/2009Redakcia Preklad Biblie
Júdov list12/2009Daniel Šobr Preklad Biblie
2. list apoštola Petra1/2010Daniel Šobr Preklad Biblie
Jánove listy: Korešpondencia pravdy a lásky4/2010Peter Málik Preklad Biblie
1. list apoštola Pavla Timotejovi8/2011Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 8. - 11. kapitola1/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola5/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola6/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
2. list Timotejovi8/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 14. - 16. kapitola10/2012Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 17. - 22. kapitola1/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 23. - 28. kapitola3/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša 1.-3. kapitola6/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša 4.-8. kapitola10/2013Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 1.-2. kapitola5/2015Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 3.-5. kapitola12/2015Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola5/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola7/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 10.–11. kapitola10/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 12.–13. kapitola12/2016Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 14. a 15. kapitola4/2017Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 16. a 17. kapitola9/2017Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 18. a 19. kapitola10/2017Daniel Šobr Preklad Biblie
Skutky apoštolov 20. až 22. kapitola1/2018Daniel Šobr Preklad Biblie
Preklad Biblie9/2018Redakcia Preklad Biblie
Skutky apoštolov 26. kapitola10/2018Daniel Šobr Preklad Biblie
1 - 30 z 30 článkov