Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
Názov Číslo Autor Téma
Reakcia Angeliny Jolie a Darlene Zschech na hrozbu rakoviny8/2013Katarína NovákováAktuálne
Lekári hanby8/2013Stanislav MičevZ histórie
Len vylej svoje srdce8/2013Redakcia Vyučovanie
Dvanácterník uzdraven navzdory prognózám lékařů8/2013Redakcia Skutočný príbeh
Dieťa je darom od Hospodina8/2013Redakcia Skutočný príbeh
A k Ježišovi privádzali aj deti, aby sa ich dotýkal...8/2013Redakcia Skutočný príbeh
Keď múrom ticho svedčí8/2013Katarína NovákováReportáž
Vystavali múr8/2013Tibor SzöllősiZ histórie
Cyrilo - metodská misia8/2013Redakcia Z histórie
Poslušnosť8/2013Redakcia Vyučovanie
Človek bez vplyvu8/2013Redakcia Vyučovanie
Kresťanská konferencia8/2013Alena Filipková Zo života cirkvi
Detský tábor 20138/2013Redakcia Zo života cirkvi
Ifjusági konferencia 20138/2013Redakcia Reportáž
New Creation Church – Singapur8/2013Radovan Kapusta Reportáž
Pokračujeme8/2013Jaroslav Kříž Pokračujeme
Pravda10/2013Jaroslav Kříž Téma
S mocou Ducha Svätého10/2013Ferenc SzlazsánszkyRozhovor
Vplyv10/2013Jaroslav Kříž Téma
Pastor Gabriel Minárik10/2013Daniel Šobr Osobnosť
Moja stáž v Izraeli10/2013Miroslav Iliaš Reportáž
Postmoderné generácie10/2013Michal TauskAktuálne
Šoa10/2013Stanislav MičevZ histórie
Odsúdené na zánik10/2013Árpád KulcsárZ histórie
Božia láska je silnejšia ako drogy10/2013Redakcia Skutočný príbeh
V záujme ochrany sexuálnej menšiny10/2013Peter HackAktuálne
Last Folio10/2013Jaroslava Marcienková Kultúra
Kresťanská konferencia10/2013Alena Filipková Zo života cirkvi
Andres Bisonni v České republice a na Slovensku10/2013Redakcia Zo života cirkvi
Najrýchlejšie rastúca cirkev v USA10/2013Radovan Kapusta Reportáž